Publisert 22.11.2022

NordREG arrangerer webinar om engrosmarked og kraftsystem

Reguleringsmyndigheten for energi arrangerer sammen med de andre nordiske reguleringsmyndighetene et webinar om aktuelle tema innenfor engrosmarked og kraftsystem.

Webinaret finner sted 5. desember 2022 kl. 10.00  – 14.30, og vil foregå digitalt via MS Teams.

Mer informasjon, agenda og lenke til registering finnes på NordREG sine nettsider:
Postponed date: NordREG webinar on Wholesale and Transmission Developments on 5th December 2022 | NordREG (nordicenergyregulators.org)