Publisert 30.09.2022

Krever bruksendring for å få strømstøtte til forbruk i fritidsboliger

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) presiserer at de som bor fast i fritidsboliger må søke kommunen om bruksendring for å ha rett på strømstøtte.

Foto: Marthe Holter Øynes/NVE

- Strømstønadsloven er klar på at ordningen kun gjelder nettselskapenes husholdningskunder, ikke fritidsboliger eller næring. Derfor presiserer vi at eneste måte å få støtte for forbruk i fritidsbolig på, er å søke og få innvilget bruksendring til bolig etter plan- og bygningsloven, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME.

Nettselskapene skal i første omgang legge til grunn formålet med kundens faktiske forbruk når de plasserer kundene i kundegrupper. Eiernes faktisk bruk av en fritidsbolig kan imidlertid avvike fra informasjonen i matrikkelen om hvilken bruk eiendommen er regulert til. Når bruken av fritidsboligen ikke samsvarer med kravene kommunene stiller etter plan- og bygningsloven, samsvarer heller ikke vår veiledning til nettselskapene om hvordan de skal plassere sine kunder i riktig kundegruppe.

Presisering: Kunden må få bruksendringstillatelse
For å gi tydeligere veiledning om å plassere fritidsboliger i riktig kundegruppe, presiserer vi derfor at nettselskapene skal legge informasjonen i matrikkelen til grunn.

- Det betyr at kunden må kunne dokumentere overfor nettselskapet at de har søkt og fått innvilget bruksendring av kommunen før de har rett til å motta støtte for det tilhørende forbruket, sier Jonassen.

Utbetalt støtte til forbruk i fritidsbolig skal ikke betales tilbake

Presiseringen gjelder fakturaen for oktober – som sendes ut i november. Kunder som bor fast i fritidsbolig og har fått utbetalt støtte for forbruket sitt frem til nå, trenger ikke å tilbakebetale det de allerede har fått utbetalt. De må imidlertid søke kommunen om bruksendring og dokumentere at søknaden er innvilget, for å få støtte fremover i tid.

Kontakt

For spørsmål send e-post til rme@nve.no 

Journalister kan kontakte pressevakta.