Publisert 04.05.2016 , sist oppdatert 31.10.2019

Justeringer i kostnadsrapporteringen fra Statnett

NVE sendte 7. juli i fjor ut et forslag til ny redegjørelse av kostnadsutviklingen til Statnett, og har mottatt flere innspill til forslaget. På bakgrunn av innspillene, justerer NVE formatet på kostnadsrapporteringe.

Redegjørelsen og kostnadsutviklingen i Statnett er et viktig supplement til den økonomiske reguleringen av selskapet. Innspillene til forslaget som ble sendt ut i fjor, er vurdert og kommentert i et oppsummeringsdokument. Endringene NVE gjør, endrer ikke formålet med eller hovedinnholdet i redegjørelsen fra Statnett.

I NVE-rapport 64/2015 som ble publisert i juli i fjor, beskrives blant annet kostnadsutviklingen til Statnett de siste årene. Det er inkludert en redegjørelse fra Statnett hvor det pekes på at årsakene til økningen i driftskostnadene er økt aktivitet, til dels som følge av nye oppgaver og økt investeringsomfang, men også som følge av at aktiviteten på enkelte områder har vært lav i tidligere år.

NVE foreslår i samme rapport en ny kostnadsoppfølging av Statnett. Det foreslås blant annet at selskapet hvert annet år gir en redegjørelse for utviklingen i drifts- og investeringskostnader. NVE inviterte til innspill på hva en slik redegjørelse bør inneholde. Innspillene er i hovedsak positive til det nye forslaget, og noen går også lengre i å foreslå en ny regulering av Statnett. NVE har på bakgrunn av innspill fra Statnett justert forslaget noe, for å unngå at børs- og konkurransesensitiv informasjon deles.

Første rapportering er planlagt våren 2017.

Last ned NVE-rapport 2016 - 49 "Oppsummeringsrapport: Statnett - regulering og oppfølging av kostnadsutvikling"

Kontakpersoner:

Silje Cathrine Syvertsen, tlf: 22 95 90 35

Roar Amundsveen, tlf: 22 95 98 22