Publisert 13.09.2023 , sist oppdatert 14.09.2023

Høyeste antall nye plusskunder registrert i 2. kvartal 2023

Det er stor økning i antall strømkunder som installerer egen strømproduksjon – også kalt plusskunder. Ved utgangen av 2. kvartal 2023 er det registrert 24 227 plusskunder i Norge. Det er en økning på 22 % fra utgangen av forrige kvartal, og tilsvarer 4 448 nye plusskunder. Dette viser nye kvartalstall i plusskundestatistikken til Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

- Tallet er det høyeste antallet nye plusskunder for et kvartal hittil.  Antall private plusskunder i nettet har nå oversteget 20 000. Økningen på 22 % fra forrige kvartal viser at det er stor interesse blant strømkunder for å produsere egen strøm, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef  i RME.

Her finner du plusskundestatistikken


Figur 1: Antall plusskunder ved utgangen av 2. kvartal 2023

Plusskundeordningen gjør det enkelt å ha egenprodusert strøm sammen med forbruk. Plusskunder slipper å betale fastledd for overskuddsstrømmen som mates inn til nettet og nettleie for forbruket som dekkes av egenprodusert strøm.

Kvartalstallene viser videre at det ikke er registrert en like høy innmating per plusskunde til nettet (1 470 kWh), og et like lavt uttak (2 430 kWh), som i juni 2023. I all hovedsak er plusskundene eiere av solcellepaneler (99 %).

- Samlet viser tallene at det har vært gode solforhold og at plusskundene hadde en høy egenproduksjon i juni, sier Torfinn Jonassen.


Figur 2: Gjennomsnittlig månedlig innmating fra plusskundene siden mars 2019

Kontaktpersoner

Fahad Jamil, overingeniør
e-post: faj@nve.no

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef
e-post: tjo@nve.no

Plusskundestatistikken

Plusskundestatistikken publiseres hvert kvartal med tall fra Elhub og viser utviklingen av plusskunder i både husholdnings- og næringsmarkedet.

Fakta: Plusskunde

Enkelt forklart er plusskunder strømkunder som også produserer strøm og selger denne tilbake til strømnettet. I forskrift om kontroll av nettvirksomhet er plusskunde definert slik:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Fakta: Innmating og uttak

Innmating er mengden overskuddsstrøm som plusskunden sender ut på nettet. Innmating skjer i periodene plusskunden har høyere produksjon enn sitt eget forbruk.

Uttak er mengden strøm som plusskunden tar ut av kraftnettet. Uttak skjer i periodene plusskundens produksjon ikke er nok til å dekke eget forbruk.