Publisert 05.01.2024

God dialog om tiltak for å bedre kapasiteten i kraftnettet

Kapasiteten i strømnettet er begrenset i flere områder og Statnett vil prioritere tiltak for å frigjøre kapasitet i disse områdene. Det kom frem i møte mellom Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) og Statnett.

- Statnett har gitt en situasjonsbeskrivelse av kapasitetsforholdene i strømnettet, for å øke vår forståelse av den reelle situasjonen. Statnett gav også en grundig gjennomgang av flere tiltak som skal bidra til at tilknytningsplikten overholdes, sier direktør for RME, Tore Langset.

Generelt er det kapasitet i transmisjonsnettet til å tilknytte vanlig forbruk under 5 MW. I store deler av landet er det imidlertid utfordrende å knytte til stort forbruk. RME er tilfreds med at Statnett nå vurderer i flere deler av landet, å iverksette tiltak som gjør det mulig å tilknytte flere store kunder.

- Statnett skal gjennomfører flere digitaliseringsprosjekter hvor de skal sammenstille og analysere data fra blant annet sensorer i kraftsystemet. Da kan de bedre se hvor det er kapasitet til å tilknytte forbruk, sier Langset.  

Det er i dag mangelfull oversikt over alle de som ønsker tilknytning. Statnett informerte om at hele bransjen nå jobber med å lage et nasjonalt tilknytningsregister som skal holde orden på alle som ønsker å koble seg til nettet. Dette er et samarbeid mellom nettselskaper og gjøres gjennom Elbits.

Følger situasjonen over tid

- RME og Statnett har en felles forståelse av kapasitetssituasjonen og at denne er dynamisk. Vi ble derfor enige om å ha jevnlige oppfølgingsmøter.