Publisert 19.08.2021

Færre byttet strømleverandør i andre kvartal 2021

I andre kvartal 2021 ble det gjennomført 123 000 bytter av strømleverandør, en nedgang på 7 prosent fra samme kvartal i fjor. Oppdaterte tall for sluttbrukermarkedet viser den laveste bytteaktiviteten uansett kvartal siden oppstarten av Elhub i mars 2019.

Figuren viser utviklingen i antall leverandørbytter for husholdningskunder og næringskunder per måned.

I husholdningene ble det gjennomført 114 000 bytter i andre kvartal 2021, en nedgang på 6 prosent fra samme kvartal i 2020.  Næringskundene byttet strømleverandør 9500 ganger, en nedgang på 15 prosent fra i fjor. 

Rekordhøy bytteaktivitet i første kvartal 2021 kan ha bidratt til at færre strømkunder hadde behov for å skrifte strømleverandør de påfølgende månedene. Husholdningskundene byttet strømleverandør omtrent 65 000 færre ganger i andre kvartal sammenlignet med kvartalet før, eller 36 prosent.

Tilsvarende var det en nedgang i leverandørbytter blant næringskundene, med en nedgang på 13 000 bytter, eller 38 prosent fra kvartalet før. På tross av høye sluttbrukerpriser i andre kvartal 2021, se NVEs kvartalsrapport for kraftmarkedet, viser tallene fra Elhub ikke tilsvarende høy bytteaktivitet dette kvartalet.

De største strømleverandørene fikk mindre markedsandeler i nettområdene

Den svakt nedadgående trenden for gjennomsnittlig markedsandel til den største strømleverandøren innenfor hvert nettområde fortsatte i andre kvartal. Gjennomsnittlig markedsandel for den største strømleverandøren i husholdningsmarkedet var 66,4 prosent, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra forrige kvartal og 2,5 prosentpoeng fra andre kvartal 2020.

Markedsandelen til den største strømlevererandøren i nettområdene i Øst-Norge (NO1) var på 67,1 prosent ved utgangen av andre kvartal 2021, en nedgang på 3,1 prosent fra andre kvartal 2020. I Nord-Norge (NO4) var gjennomsnittlig markedsandel til den største 75,7 prosent, en nedgang på 1,7 prosentpoeng fra andre kvartal i fjor.

Færre husholdningskunder på leveringsplikt

Ved utgangen av andre kvartal 2021 mottok 54 000 husholdningskunder leveringspliktig strøm fra nettselskapet sitt. Siden andre kvartal i fjor har det vært en nedgang på 11 prosent, og fra samme kvartal i 2019 er nedgangen på 25 prosent.

Størst nedgang ser vi blant de husholdningskundene som har vært på leveringsplikt i mer enn et år. Denne gruppen utgjør 35 prosent av totalt antall kunder på leveringsplikt, og de siste to årene har nedgangen vært på 44 prosent.

Kontaktpersoner

Sigrid Hendriks Moe, seniorrådgiver

telefon: 22 95 98 21

Guro Grøtterud, seksjonssjef

telefon: 22 95 90 69

Hvordan beregner vi markedsandeler i sluttbrukermarkedet for strøm?

Sluttbrukermarkedet for strøm består av om lag 150 aktive strømleverandører. Markedsandeler sier noe om hvor stor andel disse har av antall kunder og mengde omsatt strøm i markedet. RME beregner nasjonalt gjennomsnitt av markedsandelene ved å se på de største aktørene innenfor hvert enkelt nettområde i Norge. De gjennomsnittlige markedsandelene i nettområdene publiseres også etter prisområde, for å belyse geografiske forskjeller.

Markedsandelene i nettområdene beregnes som et uvektet gjennomsnitt. Det vil si at den største aktøren i et nettområde med få målepunkter teller like mye som den største aktøren i et nettområde med mange målepunkter.

RME navngir ikke selskaper i markedsandelstatistikken, da vi anser dette som konkurransesensitiv informasjon.

 

 

Strømkunder på leveringsplikt

Nettselskapet har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har strømleverandør. Dette kan skje ved flytting, dersom en strømleverandør går konkurs eller når kunden ikke betaler strømregningen. Prisen for kunder på leveringsplikt er regulert de første seks ukene. Etter de seks første ukene skal nettselskapet sette en høyere pris for at kundene skal ha insentiv til å velge strømleverandør. Her kan du lese mer om ordningen med leveringsplikt.