Publisert 08.05.2023

Ekstern revisjon avdekker at nettselskapene håndterer strømstøtteordningen på en god måte

På oppdrag fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har KPMG revidert nettselskapenes håndtering av strømstøtteordningen. 

Formålet har vært å påse hvorvidt strømstøtte er utbetalt i henhold til krav i lov og forskrift, og å kartlegge nettselskapenes håndtering av ordningen med fokus på forbedringsområder.

Revisjonen avdekket ingen vesentlige avvik, og de aller fleste nettselskapene ble vurdert til å ha et godt eller svært godt kontrollmiljø. Noen få nettselskaper ble likevel vurdert til å ha et mindre godt kontrollmiljø. Disse er i etterkant av revisjonen fulgt opp av RME.  

«RME understreker at det at noen nettselskaper har blitt vurdert av KPMG til å ha et mindre godt kontrollmiljø, ikke nødvendigvis tilsier at nettselskapene har gjort feilutbetalinger som i etterkant ikke er blitt oppdaget», sier seksjonssjef i RME, Roar Amundsveen. «Vår og KPMG sin oppfatning er at nettselskapene gjør en god jobb med å betale ut strømstøtte til rettmessige mottakere», sier Amundsveen.

KPMG sin revisjon og anbefalinger er oppsummert i rapporten “Ekstern revisjon av utbetalinger av strømstøtte”.

En ny ekstern revisjon av nettselskapenes håndtering av strømstøtteordningen er planlagt gjennomført i løpet av 2023.

Kontakt

Seksjonssjef Roar Amundsveen
Tlf. 22 95 98 22

Seniorrådgiver Mi Lagergren
Tlf. 22 95 92 27