Publisert 28.01.2020

Datasentre og vindkraft øker bruken av langsiktige kraftkjøpskontrakter (PPA) i Norden

På oppdrag fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har Copehagen Economics analysert utviklingen og bruken av langsiktige kraftkjøpskontrakter (PPA) i Norge. Analysen viser at det har vært en tydelig økning i bruken av PPAer de siste årene. Noen av årsakene til økningen er høyere etterspørsel av datasentre i Norden og mer utbygging av vindkraft.

 

Økt oppmerksomhet på ESG (Environmental, Social and Governance), som gir selskaper et ønske om å levere produkter som er produsert på fornybar energi til kunder, er også en viktig driver for denne utviklingen.

 

– For RME er det viktig å forstå trender og utviklingen i kraftmarkedet slik at vi kan basere reguleringen på et bredest mulig kunnskapsgrunnlag. Denne rapporten gir oss nyttig innsikt i markedet for prissikringsmuligheter i Norden, og hvordan markedet har endret seg de siste årene, sier seksjonssjef i RME Vivi Mathiesen.

 

Copenhagen Economics ser for seg at strengere regulatoriske krav i det finansielle markedet som ikke inngår for PPAer vil gi et insentiv for aktører å velge PPAer som et prissikringsverktøy framfor prissikring i det finansielle markedet.

 

Last ned rapporten Changed trading behaviour in longterm power trading (pdf)

Kontaktperson

Førstekonsulent Marie  Hjorth Karlsen
e-post: mhjk@nve.no