Publisert 05.12.2022

Ber om innspill på håndteringen av nettanlegg under utførelse i inntektsreguleringen

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har publisert en ekstern rapport som ser på håndteringen av anlegg under utførelse i inntektsreguleringen. Vi inviterer alle til å komme med innspill til dette arbeidet innen 1. februar 2023.

RME fastsetter nettselskapenes tillatte inntekt hvert år. I beregningen av tillatt inntekt mottar nettselskapene avkastning på aktiverte nettanlegg som er satt i drift. Anlegg under utførelse er ikke inkludert i nettkapitalen nettselskapene mottar avkastning på.

Oslo Economics har gjennomført et bredt anlagt arbeid for å vurdere håndteringen av anlegg under utførelse i inntektsreguleringen. Deres analyser er basert på etablerte finansøkonomiske prinsipper og teorier, samt data innhentet fra nettselskaper, intervjuer, data fra eRapp og øvrige skriftlige kilder og rapporter. Alle vurderinger og konklusjoner i rapporten er konsulentens egne. Rapporten kan lastes ned her.

Tilbakemeldinger merkes med referansenummer 202222013, og sendes til rme@nve.no

RME vil ta med seg innholdet i denne rapporten og eventuelle innspill til den, i det videre arbeidet med utviklingen av inntektsreguleringen.

Kontaktpersoner

Seniorrådgiver Torunn Høstad Sliwinski
Tlf. 22 95 91 34

Seksjonssjef Roar Amundsveen
Tlf. 22 95 98 22