Ved utgangen av 1. kvartal 2021 var det registrert 7007 plusskunder i Norge. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) publiserer for første gang statistikk over plusskunder i Norge.

Økningen i antall plusskunder fra mars 2019 – mars 2021

- Plusskundestatistikken viser at det har vært en tredobling av antall plusskunder siden mars 2019. Om lag 87 posent av plusskundene i dag er husholdninger, sier seksjonssjef i RME, Guro Grøtterud.

Aggregert for året 2020 hadde plusskundene en total innmating på 25,6 GWh, hvorav næringsaktørene stod for hele 43 prosent. Dataene viser at både innmating og uttak varierer gjennom året, og at den høyeste gjennomsnittlige innmatingen per plusskunde ble registrert i juli 2019 og var på 868 kWh.

Illustrasjon: Variasjonen i innmating og uttak mellom mars 2019 – mars 2021

 

Her finner du statistikk over plusskunder i Norge

Om plusskundestatistikken

Statistikken vil bli publisert hvert kvartal og viser utviklingen i både husholdnings- og næringsmarkedet. Datagrunnlaget for statistikken er hentet fra Elhub og er basert på nettselskapenes registrering av sine plusskunder i Elhub.

- Formålet med statistikken er å følge med på utviklingen i plusskunder over tid. Statistikken viser blant annet antall kunder, innmating og uttak per nettselskap og prisområde. Dataene gir RME verdifull kunnskap om nye utviklingstrekk som kan ha betydning for vår regulering, sier Grøtterud.