Publisert 07.05.2020 , sist oppdatert 12.05.2020

ACER avholder høring om nordisk kapasitetsmarked for automatiske reserver (aFRR)

ACER, byrået for samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter på energiområdet i Europa, avholder nå en høring av forslagene om opprettelse av et felles nordisk kapasitetsmarked for automatiske sekundærreserver (aFRR)

Opprettelsen av et nordisk kapasitetsmarked for aFRR omfatter fire ulike forslag til metoder og vilkår. Forslagene ble fremmet av de nordiske systemansvarlige iht. kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av elektrisk kraft (EB GL).

Som følge av at de nordiske reguleringsmyndighetene ikke kom til enighet om godkjennelse av forslagene, ble forslagene oversendt ACER for beslutning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har deltatt uformelt i behandlingen av forslagene ettersom det dreier seg om EØS-relevant regelverk som ennå ikke er trådt i kraft i Norge.

Forslagene som ACER nå konsulterer er:

  • Metode for etablering av felles harmoniserte regler og prosesser for utveksling og anskaffelse av balansekapasitet, jf. artikkel 33(1) i EB GL
  • Unntak fra å ikke tillate balansetjenesteleverandører å overføre sine obligasjoner til å levere balansekapasitet, jf. artikkel 34(1) i EB GL
  • Metode for anvendelse av en allokeringsprosess for overføringskapasitet for utveksling av balansekapasitet, jf. artikkel 38(1) i EB GL.
  • Metode for en markedsbasert allokeringsprosess av overføringskapasitet for utveksling av balansekapasitet, jf. artikkel 41(1) i EB GL

 

Mer informasjon om høringen finnes på ACER sine hjemmesider (på engelsk).

Berørte parter oppfordres til å gi innspill. Fristen for uttalelser er 20. mai 2020.

 

Det arrangeres i den anledning også et verksted 12. mai 2020. Mer informasjon om dette finnes her (Frist for påmelding er 10. mai)

Kontaktpersoner

Seniorrådgiver Stian Henriksen, 22959208, sthe@nve.no

Rådgiver Alexander Kellerer, 40434071, alek@nve.no