Publisert 16.04.2021

ACER avholder høring om forslag til revisjon av CACM

Byrået for samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter på energiområdet i Europa avholder høring av forslagene til revisjon av retningslinje for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering.  

ACER jobber med en revisjon av Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering, CACM som står for Capacity Allocation and Congestion Management. I forbindelse med dette arbeidet avholder ACER nå en høring av forslagene.  

Hva er CACM 

Et av hovedinstrumentene for å modernisere kraftsystemet og kunne håndtere fornybar kraft, er at landene får felles regler for å regulere kraftsystemet. Enkelt forklart handler retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering om:  

  • Regler for hvordan operatører av transmisjonssystemene (TSOer) koordinerer beregningen av tilgjengelig kapasitet i kraftnettet. Hensikten er optimal bruk av kapasitet i nettet.
  • Prinsipper for fastsettelse av budområder, for å håndtere flaskehalser i nettet
  • I denne sammenheng er løsningene for de fysiske markedene for omsetning av elektrisk kraft, dagen før fysisk levering (spotmarkedet) fram til driftstimen (intradagmarkedet) også sentralt. For at kraftmarkedet skal fungere må det til enhver tid være balanse mellom tilbud og etterspørsel. Disse markedene sikrer denne balansen. 
  • Retningslinjene fastsetter også rammeverk for konkurranse mellom kraftbørser

 

Vil du bidra til høringen om CACM? 

ACER arrangerer i forbindelse med høringen også et seminar 10. mai 2021. Norske aktører kan komme med innspill i høringen. Fristen for uttalelser er 10. juni 2021. Mer informasjon om høringen og kanaler for å svare på høringen finnes på ACER sine hjemmesider (på engelsk).

Kontaktpersoner

Ove Flataker, direktør for RME
Mobil: 952 02 620

Helena Mellison Lindstad, seksjonssjef
Mobil: 480 61 027