Publisert 06.03.2023

26 000 strømkunder får redusert nettleie

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har tildelt 20 millioner kroner til de syv nettselskapene som har høyest nettleie. Disse selskapenes 26 806 kunder får i gjennomsnitt redusert nettleien med 8 øre/kWh.

Tilskuddet RME fordeler er bevilget av Stortinget for å redusere nettleien i områder av landet der forsyningsforholdene er vanskelige og nettleien høy. De viktigste årsakene til høy nettleie er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som påfører nettselskapene høye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet.

Nettselskapene plikter å la hele tilskuddet komme kundene til gode i form av redusert nettleie samme år som tilskuddet er tildelt.

Disse selskapene får tilskudd i 2023:

* Datagrunnlaget er beregnet på data fra 2021
** Sandøy Nett AS har pr.1.1.2023 fusjonert inn i Nordvest Nett AS, og det er dette selskapet som har fått vedtak om tariffstøtte.

Kontakt

Rådgiver Rozina Yordanova Sergieva
Tlf. 22 95 92 49