Publisert 29.10.2019 , sist oppdatert 31.10.2019

111 nettselskaper får tvangsmulkt på til sammen 2,6 millioner kroner

NVE har ført tilsyn med nettselskapene for å påse at de tilfredsstiller kravene til å rapportere strømbruk, -produksjon og kraftutveksling fra nettselskapene til Elhub. Nå blir 111 av 139 nettselskap ilagt tvangsmulkt.

– Selv om et flertall av selskapene får en tvangsmulkt, ønsker NVE samtidig å understreke at det er mange selskap som klarte å etterleve rapporteringsplikten de fleste dagene i tilsynsperioden. Om lag halvparten av nettselskapene klarte å overholde rapporteringsplikten med få eller ingen avvik, sier seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE.      

Det er viktig at måleverdier håndteres effektivt og trygt

Fra februar i år ble ansvaret for å beregne nøyaktig strømbruk overført fra nettselskapene til Elhub, et felles it-system for å effektivisere markedsprosesser og håndtering av måledata i det norske kraftmarkedet.

I perioden mars til juni gjennomførte NVE tilsyn med samtlige av landets nettselskap for å påse at de tilfredsstilte de nye rapporteringskravene. Resultatet ble at 111 nettselskaper må betale tvangsmulkt på til sammen 2,6 millioner kroner, hvor tvangsmulkten varierer mellom 1 000–180 000 kroner.

I utregningen av tvangsmulkt har NVE tatt hensyn til forhold som er utenfor nettselskapenes kontroll. Det kan for eksempel være anlegg der kunden har stengt strømmåleren. Da mottar ikke nettselskapet måledata.

NVE følger med på hvordan nettselskapene rapporterer til elhub

Elhub fører månedlig statistikk over kvaliteten på nettselskapenes måledata, og den viser at det fremdeles er utfordringer.

– Det er viktig at nettselskapene sørger for å øke kvaliteten på rapportering av måleverdier. NVE vil følge nøye med på datakvaliteten i elhub, og vi vil vurdere behovet for flere tilsyn i fremtiden, sier Grøtterud.   

Hvorfor måleverdier og god datakvalitet er viktig

  • Måleravlesning av automatiske strømmålere skal bidra til å digitalisere, effektivisere og innovere kraftbransjen, blant annet gjennom forretningsprosesser i kraftmarkedet og nettdrift.
  • Høy kvalitet på måleverdiene gir grunnlag for mer rasjonell opptreden i kraftmarkedet.
  • Det viktig med høy kvalitet på måleverdiene siden det utgjør grunnlaget for det økonomiske oppgjøret.
  • Måleverdiene er også grunnlaget for korrekt fakturering og informasjon til kundene. 

 

Tidligere nyheter om saken:

  1. april 2019:
    NVE vedtar tvangsmulkt for 87 nettselskap for manglende daglig rapportering av måleverdier
  2. april 2019:
    NVE fatter ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til elhub

Kontaktpersoner

Guro Grøtterud, seksjonssjef
mobil: 456 32 677

Uy Tran, rådgiver
mobil: 975 25 956