Publisert 12.09.2016 , sist oppdatert 31.10.2019

Oppsummering av gjennomført høring av nettkoder for naturgass

NVE har på oppdrag fra OED gjennomført en høring av nettkoder for naturgass.

På bakgrunn av dette sendte NVE følgende nettkoder på høring den 8. juni 2016:
 
  • Forordning (EF) nr. 984/2013 om allokering av kapasitet i gasstransmisjonssystemer («CAM NC») vedtatt 14. oktober 2013.
  • Forordning (EF) nr. 312/2014 om balansering av gasstransport i transmisjonsnett («BAL NC») vedtatt 26. mars 2014.
  • Forordning (EF) nr. 2015/703 om interoperabilitet og informasjonsutveksling («INT NC») vedtatt 30. april 2015.
  • Revidert utkast til forordning om nettkode for harmoniserte tariffstrukturer for gasstransmisjon («TAR NC»), publisert og oversendt til evaluering i ACER 31. juli 2015.
  • Endringsforslag til CAM NC som etabler er prinsipper for tilbud av økt kapasitet og ny kapasitet i gasstransmisjonssystemer, publisert og oversendt til evaluering i ACER 26. desember 2014.
NVE ønsket innspill til de ovennevnte nettkodene, herunder særlig innspill til spørsmålet om nettkodene
får relevans for norske forhold. Høringsfristen utløp 17. august 2016.