NVEs avdeling for elmarkedstilsyn har i dag, i samarbeid med de nordiske energiregulatorene i NordREG, publisert et posisjonsnotat om aggregering og etterspørselsfleksibilitet.

Notatet er et innspill til enkelte av EU-kommisjonens forslag til revidert elmarkedsdirektiv, som følger av den såkalte vinterpakken.

Mer informasjon finnes på NordREGs hjemmesider.