Publisert 06.04.2017 , sist oppdatert 31.10.2019

Nåværende og fremtidige datastyringsmodeller

I desember 2016 publisert Council of European Energy Regulators (CEER) en gjennomgang av nåværende og fremtidige datastyringsmodeller.

Dokumentet har til hensikt å berike diskusjoner om organisering av datastyring i sluttbrukermarkedet, som tas opp av EU-kommisjonen i Clean Energy for All Europeans-pakken. Dokumentet gjennomgår status i 8 land, deriblant Norge, om føringer og anbefalinger som er skissert i CEERs råd om kundedatastyring for et bedre sluttbrukermarkedet. Mer informasjon finner du på CEERs hjemmeside.