The Council of European Energy Regulators (CEER) utga en rapport om investeringsforhold i europeiske land i januar 2017.

Rapporten analyserer investeringsvilkårene i elektrisitet- og gassnettverkene i enkelte EU-medlemsland og Norge. Den gir en generell oversikt over reguleringsregimer, den nødvendig effektiviseringsutviklingen, samt analyserer den samlede fastsettelse av kapitalkostnader.

For mer info, les rapporten på CEER’s websider