CEER har på høring et dokument vedr DSO-rollen knyttet til fleksibilitet i energisystemet.

Dokumentet vurderer om det regulatoriske rammeverket burde endres for å fjerne barrierer og fremme fleksibilitet for å minimalisere de totale nettkostnadene, samtidig som nettnytten optimaliseres og kundene får økt effektivitet.

Mer informasjon finner du på CEERs hjemmeside.