Publisert 05.02.2024 , sist oppdatert 21.02.2024

Strømstøtte for boligselskaper

Boligselskaper har rett til strømstøtte for felles strømutgifter. Boligselskaper er borettslag, boligaksjeselskaper, eierseksjonssameier og sameier som ikke er seksjonerte. 

Boligselskapet har rett til strømstøtte når strømprisene er høyere enn 73 øre/kWh. Dere trenger ikke å søke om strømstøtte, nettselskapet betaler ut støtten automatisk. 

Lurer du på hvordan strømstøtten beregnes og utbetales? Les mer her. 

Støtten gjelder felles strømforbruk 

Strømstøtten gjelder felles husholdningsforbruk time for time som nettselskapet har registrert på boligselskapets målepunkt. Felles husholdningsforbruk kan for eksempel være strøm til varmtvann, vaskekjeller, oppvarming av fellesområder, garasjeanlegg, heis og beboernes lading av elbiler. Frittstående energianlegg som ikke ligger under boligselskapets målepunkt (for eksempel garasjer i et eget bygg), omfattes ikke av ordningen. 

Forbruk målt på beboernes egne målere er ikke med i denne ordningen, men omfattes av strømstøtten for husholdninger.  

Styret må kontrollere at dere får riktig støtte 

Det er boligselskapets eget ansvar at dere ikke får for mye støtte. 

 Styret må rapportere til nettselskapet hvis 

  • mer enn 20 prosent av oppvarmede arealer brukes av andre enn boligselskapets egne husholdninger (for eksempel til næringsformål)  
  • det samlede fellesforbruket er høyere enn 5 000 kWh per boenhet per måned (boenhetenes eget forbruk kommer i tillegg) 

Nettselskapet justerer støttebeløpet i tråd med eventuelle innrapporteringer. Rapporteringen skal skje uten ugrunnet opphold. 

Hvis boligselskapet nekter å utlevere informasjon eller har fått for mye støtte, kan Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kreve tilbakebetaling eller stanse utbetalingen. Reguleringsmyndigheten for energi kan også kreve at boligselskapet utleverer informasjon som er relevant for å vurdere om det er utbetalt for mye støtte. 

Forskriften som regulerer strømstøtten til boligselskaper, finner du på lovdata.no 

Spørsmål og svar

Fjernvarmebedrifter har ikke lov til å ha priser for fjernvarme som er høyere enn strømprisene til de aktuelle kundene. Når de beregner prisene til husholdningskundene sine og det vil også si boligselskaper med husholdningsforbrukskal de ta hensyn til satsen for strømstøtte ved høye strømpriser. På den måten blir forbruket av fjernvarme i praksis omfattet av ordningen.  

Elbillading regnes som husholdningsforbruk. Dersom forbruket er registrert på boligselskapets målepunkt, vil det dekkes av ordningen. Dette gjelder også dersom selskapet som drifter ladeanlegget, er registrert som strømkunde på boligselskapets måler. 

Nei. Forbruk knyttet til energianlegg som er organisert som aksjeselskaper, foreninger, frittstående tingsrettslige sameier eller samvirkeforetak utenfor boligselskapet, er ikke inkludert i strømstøtteordningen. Dette gjelder også frittstående energianlegg som er eid av flere husholdninger eller flere boligselskaper