Konsesjonssak - NVE

Ulven transformatorstasjon - ny 300 kV transformator

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201700388
Status
Konsesjon gitt
Dato
21.12.2017
Fylke
Oslo
Kommune
Oslo

NVE har gitt Statnett SF tillatelse til en mindre ombygging og utskifting av to eksisterende transformatorer med en ny i Ulven transformatorstasjon i Oslo.

Endringene innebærer å fjerne to eksisterende 300/33 kV transformatorer og å bygge om eksisterende transformatorsjakter for å gi plass til en ny, større 300/132 kV transformator.  

NVE gir tillatelse til utskifting av transformatorene fordi 33 kV-nettet under stasjonen er spenningsoppgradert og det er behov for større kapasitet på 132 kV-transformeringen i stasjonen. Bygget som transformatoren plasseres i ligger inne på eksisterende stasjonsområdet og endringene vil i liten grad være synlige fra utsiden. Alt anleggsarbeid, herunder midlertidige anleggsveier og riggområder, vil foregå på Statnett sin grunn. NVE mener tiltaket vil ha små ulemper for andre interesser i området. 

På sikt er det planer om en større ombygging av Ulven transformatorstasjon. Tiltaket NVE nå har gitt tillatelse til legger ikke begrensninger eller føringer for den framtidige ombyggingen.