Publisert 19.08.2022 , sist oppdatert 20.10.2022

Høring om midlertidig forlengelse av perioden for regulert påslag for leveringspliktig kraftleveranse

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sender på vegne av OED ut et forslag om å forlenge perioden for regulert påslag for kunder som mottar leveringspliktig kraftleveranse. Forslaget går ut på å begrense påslaget til 5 øre per kWh (eks. avgifter) ut over de seks første ukene, slik loven regulerer, frem til 1. juli 2023.

Les forslag om midlertidig forlengelse av perioden for regulert påslag for leveringspliktig kraftleveranse.

Fristen for å kommentere på forslaget var 30. september 2022.

Begrunnelse for forslaget

Kraftprisene har vært unormalt høye det siste året og det er forventet at de høye prisene skal vedvare gjennom vinteren 2022/2023. Dette øker risikoen for at kunder med betalingsproblemer blir sagt opp av sine kraftleverandører og havner på leveringspliktig kraftleveranse. Vi foreslår derfor en midlertidig endring av forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 2-1a, slik at regningen ikke blir høyere enn nødvendig for disse kundene.

Prising av leveringspliktig kraftleveranse er hjemlet i forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 2-1a. Prisen nettselskapet kan fakturere for leveringspliktig kraft er regulert de første seks ukene av leveransen og er i forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 2-1a satt til områdepris på Nord Pool Spot pluss maksimalt 5 øre per kWh i påslag, eksklusive avgifter. Forslaget går ut på å endre dette slik at påslaget for alle kunder som mottar leveringspliktig kraftleveranse skal være 5 øre per kWh, eksklusive avgifter, uavhengig av hvor lenge de har vært på ordningen.