Publisert 23.11.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Utformingen av overføringsnettet i Norge

Alle som bruker elektrisitet er tilknyttet det norske overføringsnettet. Dette nettet består av komponenter på ulike spenningsnivåer

På et overordnet nivå finner vi transmisjonsnettet som i hovedsak er eid og driftet av Statnett. Dette nettet har høy overføringskapasitet og har to viktige formål:

  • Det knytter alle forbrukere til et landsdekkende overføringsnett fra Nordkapp til Lindesnes.
  • Det knytter Norge til utlandet, slik at vi kan importere kraft når det er mangel på kraft i Norge, og eksportere kraft når vi har kraftoverskudd.

På nivået under transmisjonsnettet finner vi regionalnettet. Dette er også nett med høy overføringskapasitet, men som bare dekker en region. Regionalnettets oppgave er å overføre større mengder kraft regionalt, inn og ut fra transmisjonsnettet og ut til distribusjonsnettet.

På det laveste nivået, i distribusjonsnettet, blir kraften fordelt ut til husholdninger, fritidsboliger og næring.

På distribusjonsnivå skilles det videre mellom høyspent og lavspent nett. Høyspentnett er definert som nett med spenning over 1 kV, mens lavspentnett er definert som nett med spenning under 1 kV. Spenningen på strømmen som går frem til bygning er som regel 230 V eller 400 V.

Som forbruker mottar du regning for overføring av elektrisk kraft fra ditt lokale nettselskap, som drifter distribusjonsnettet der du bor. Det lokale nettselskapet har inkludert kostnader i det overliggende nettet i nettleien.

Selv om du kan velge hvilken kraftleverandør du vil kjøpe strøm fra, har det lokale nettselskapet godkjent monopol på å overføre strømmen til deg.