Publisert 08.04.2016 , sist oppdatert 31.10.2019

Utvikling i nøkkeltal for nettselskapa

Den årlege rapporten om «Utvikling i nøkkeltal for nettselskap» viser blant anna kostnadsutviklinga i bransjen og for Statnett, og skilnader mellom små, mellomstore og store nettselskap. Rapporten i år viser primært utviklinga for perioden frå 2005 til 2014.

Analysane viser i all hovudsak dei same trendane som presentert i tilsvarande rapport i 2014. Dei store nettselskapa er fortsatt meir kostnadseffektive enn dei små selskapa, men det er store individuelle skilnader. Nettkostnaden er også lågare for dei store enn dei små selskapa. Strukturendring med større nettselskap kan i mange tilfelle redusere nettkostnaden og bidra til å jamne ut tariffane.

- Ulik kostnadseffektivitet er berre ein av forklaringane til skilnadene i nettkostnaden mellom store og små selskap. Mykje av skilnaden kan også forklarast med ulik grad av kundetetthet, seier Tore Langset, seksjonssjef i NVE.

Last ned NVE-rapport 2016 – 45 «Utvikling i nøkkeltal for nettselskap»

 

 

 

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef Tore Langset, tlf 90056552

Rådgiver Torunn Høstad Sliwinski, tlf 22959134

Tore Langset
Seksjonssjef Tore Langset