Publisert 30.08.2022

Strømstøtte: Her er støttesatsene for august

I august var gjennomsnittsprisen for NO1 på ca. 344 øre/kWh og for NO5 på ca. 342 øre/kWh, mens den i NO2 var på ca. 434 øre/kWh.

 

Støtte til strømregningen blir ca. 274 øre/kWh for NO1, ca. 272 øre/kWh for NO5, og ca. 364 øre/kWh for NO2. Her finner du oversikt over gjennomsnittlig spotpris uten mva og beregnet strømstøtte for alle prisområdene i Norge.

I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge.

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 344,29 øre/kWh 274,29 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 434,49 øre/kWh 364,49 øre/kWh
NO5 (Bergen) 341,58 øre/kWh 271,58 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 18,89 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva 2,82 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/ mva * 2,82 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kwh

Kompensasjonsgrad: 80 %

Volumbegrensning: 5 000 kWh

Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:

(gj.snitt områdepris - terskelpris) * komp.grad * mva

(gj.snitt områdepris - 70 øre/kWh) * 0,80 * 1,25