Publisert 04.07.2022

Statnett sertifisert som TSO i Norge

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har i dag fattet en endelig beslutning om at Statnett SF sertifiseres som operatør av transmisjonssystem (TSO) i Norge, i tråd med energiloven § 4-10 og § 4-8.

Last ned vedtaket her (PDF)

Kontakt

Seksjonssjef Mari Holen Christensen

Telefon: 932 03 951
E-post:
mhc@nve.no