Publisert 04.04.2022 , sist oppdatert 06.04.2022

RME vil identifisere og synliggjøre gevinster av smarte strømmålere (AMS)

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har fått utarbeidet forslag til metode og veileder for hvordan nettselskapene kan identifisere og synliggjøre gevinster av AMS – de nye strømmålerne. RME ønsker tilbakemelding på forslaget fra selskapene.

AMS. Foto: Stig Storheil, NVE

- Målet med dette arbeidet er å bevisstgjøre nettselskapene om nytteverdiene ved AMS og i tillegg få oversikt over gevinstene ved AMS investeringen. Disse gevinstene vil komme kundene til gode gjennom lavere nettleie enn de ellers ville ha hatt, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i RME.

RME ønsker innspill på metoden fra nettselskapene innen 30. juni 2022. 

THEMA Consulting Group på vegne av RME, utarbeidet en metode som nettselskapene kan benytte for å identifisere og kvantifisere nyttevirkningene av AMS. Nyttevirkningene kan registreres årlig etter hvert som de blir identifisert. I tillegg kan allerede oppnådde gevinster fra og med 2019 registreres ved bruk av metoden.

Fakta om smarte strømmålere, AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer)

All forbruk av strøm i landet blir nå målt av smarte strømmålere (AMS). Totalt er det installert over tre millioner slike målere. Disse strømmålerne registrerer strømforbruket time for time, og sender daglig timesverdiene til nettselskapene, som sender de videre til den sentrale innsamlingssentralen, Elhub. Gjennom Elhub får både kraftleverandører og nettselskap tilgang til de dataene de trenger for å fakturere kundene sine.

Prosessen med registrering av forbruket, overføring og kvalitetssikring av data skjer automatisk. Dette har effektivisert målingen og faktureringen av kundene. Ved å koble seg til en port på AMS-måleren (HAN-porten) kan kundene få informasjon om eget forbruk i sanntid. Dette gjør at kundene langt bedre enn tidligere kan tilpasse forbruket etter prisene som varierer gjennom døgnet.

AMS gir også nettselskapene tilgang til nye og detaljerte data om forbruket, som gir god oversikt over kapasitetsutnyttelsen av strømnettet. Dette kan gi reduserte investeringer og lavere kostnader til drift- og vedlikehold av strømnettet.

Kontaktperson

Fahad Jamil, overingeniør
mobil: 47 24 04 38

RME ber om innspill

Innspillene merkes med referansenummer 202111549 og sendes til rme@nve.no.

Frist for å komme med innspill er 30. juni 2022.