På oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeider RME årlig en rapport om driften av det norske kraftsystemet. Rapporten beskriver hvordan kraftsystemet har blitt styrt og utviklet i løpet av foregående år, og ser på hva som har betydning for forsyningssikkerheten i kraftsystemet. Dette omfatter blant annet driftsforstyrrelser, leveringskvalitet, driftssikkerhet og frekvenskvalitet.

Sammenlignet med de siste ti årene var 2019 et relativt normalt år for driften av kraftsystemet. Norsk kraftproduksjon var lavere i 2019 sammenlignet med 2018 og vi forbrukte omtrent like mye strøm som fjoråret. Sammenlignet med fjoråret var det færre strømbrudd på alle spenningsnivå. Ulike typer omgivelser, som for eksempel vegetasjon, snø/is og vind, var hovedårsaken til strømbruddene.

I 2019 var kostnadene til systemansvarlig for å balansere kraftsystemet (kostnader for systemtjenester) 414 MNOK. Kostnaden er rundt gjennomsnittet av de årlige kostnadene de siste ti årene. Sammenlignet med 2018 var vinteren relativt mild, og systemansvarlig trengte ikke å kjøpe like mye reserver som i 2018. Sammenlignet med tidligere år var det god kapasitet på forbindelsene internt i Norge, noe som fører til mindre flaskehalser i systemet.

Hele rapporten kan lastes ned her.