Publisert 05.05.2020

RME inviterer til nettmøte 13. mai om driftskoordinering i kraftsystemet

RME satte ned en ekspertgruppe i juni 2019. Gruppens mandat har vært å gi innspill til RMEs gjennomgang av dagens driftspraksis og koordinering mellom systemansvarlig, regionale og lokale nettoperatører og relevante aktører på oppdrag fra OED. 

RME har fått utvidet frist til å levere gjennomgangen til OED. For å få et best mulig grunnlag for vår anbefaling ønsker vi innspill fra bransjen.  

Vi inviterer til nettmøte 13. mai 2020 kl. 12-15.  

På møtet vil ekspertgruppens leder Jørgen Bjørndalen presentere forslagene i rapporten og RME vil si litt om videre prosess. Vi kommer til å legge ut rapporten på våre nettsider før møtet.  

For påmelding send navn og epost til chs@nve.no innen tirsdag 12. mai kl. 15