– Vi har fått henvendelser fra eiere av småbåthavner, campingplasser og kunder av disse tjenestene som lurer på om salget av elektrisitet er omsetningskonsesjonspliktig virksomhet. I utgangspunktet er dette omsetningskonsesjonspliktig virksomhet, men Reguleringsmyndigheten for energi (RME) finner det ikke hensiktsmessig å regulere salg av elektrisitet hos disse virksomhetene, sier seksjonssjef for sluttbrukermarked i RME Guro Grøtterud.

Omsetningskonsesjonsordningen skal sikre en samfunnsmessig rasjonell kraftomsetning og en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet. I vurderingen av om campingplasser og småbåthavner skal tildeles omsetningskonsesjon har vi lagt vekt på om aktørene har én eller annen form for markedsmakt, og hvorvidt aktørene utnytter dette ved å ta en for høy pris for tjenestene de tilbyr.

Utgjør ingen stor forskjell på kundens totale kostnaderR

ME mener at campingplasser og småbåthavner til en viss grad har markedsmakt, men at markedsmakten i stor grad henger sammen med andre tjenester som aktørene tilbyr, som beliggenhet og fasiliteter. Dersom RME skulle tildelt aktørene en omsetningskonsesjon med formål om å regulere disses inntekter fra infrastrukturen de er ansvarlige for, vil aktørene fortsatt ha mulighet til å øke prisene på leie og andre avgifter. En omsetningskonsesjon antas dermed å ikke utgjøre en stor forskjell på kundenes totale kostnader.

Les mer om omsetningskonsesjon her. 

Les om omsetningskonsesjon for campingplass og småbåthavn her.