Publisert 29.01.2020

Reguleringsmyndigheten for energi unntar salg av elektrisitet i småbåthavn og på campingplass omsetningskonsesjonsplikt

– Vi har fått henvendelser fra eiere av småbåthavner, campingplasser og kunder av disse tjenestene som lurer på om salget av elektrisitet er omsetningskonsesjonspliktig virksomhet. I utgangspunktet er dette omsetningskonsesjonspliktig virksomhet, men Reguleringsmyndigheten for energi (RME) finner det ikke hensiktsmessig å regulere salg av elektrisitet hos disse virksomhetene, sier seksjonssjef for sluttbrukermarked i RME Guro Grøtterud.

Omsetningskonsesjonsordningen skal sikre en samfunnsmessig rasjonell kraftomsetning og en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet. I vurderingen av om campingplasser og småbåthavner skal tildeles omsetningskonsesjon har vi lagt vekt på om aktørene har én eller annen form for markedsmakt, og hvorvidt aktørene utnytter dette ved å ta en for høy pris for tjenestene de tilbyr.

Utgjør ingen stor forskjell på kundens totale kostnaderR

ME mener at campingplasser og småbåthavner til en viss grad har markedsmakt, men at markedsmakten i stor grad henger sammen med andre tjenester som aktørene tilbyr, som beliggenhet og fasiliteter. Dersom RME skulle tildelt aktørene en omsetningskonsesjon med formål om å regulere disses inntekter fra infrastrukturen de er ansvarlige for, vil aktørene fortsatt ha mulighet til å øke prisene på leie og andre avgifter. En omsetningskonsesjon antas dermed å ikke utgjøre en stor forskjell på kundenes totale kostnader.

Les mer om omsetningskonsesjon her. 

Les om omsetningskonsesjon for campingplass og småbåthavn her. 

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Guro Grøtterud, tlf. 22 95 90 69

Førstekonsulent Nikolai Grønland, tlf. 22 95 98 61