Publisert 08.02.2021 , sist oppdatert 01.03.2021

Ny rapport om utfordringer i sluttbrukermarkedet

En ny utredning peker på flere mulige tiltak som kan bedre situasjonen i strømmarkedet og bidra til at kunder kan ta informerte valg. Rapporten er laget på oppdrag fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

Foto/illustrasjon: Oslo Economics

Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics, og alle vurderinger og forslag står for konsulentens regning.

Rapporten peker på at informasjonsproblemer knyttet til valg av strømavtale er relativt fremtredende i strømmarkedet. I et marked hvor produktet er likt mellom leverandører tilsier det at priskonkurransen skal være hard. Rapporten peker på at mangel på informasjon hos forbrukere bidrar til å svekke priskonkurransen i strømmarkedet, og at dette gjør at konkurransen ikke er like hard som forventet.

Oslo Economics mener dagens regulering og virkemidler til en viss grad imøtekommer utfordringene, men at det ikke løser informasjonsproblemet kundene står overfor i tilstrekkelig grad.

De anbefalte tiltakene i rapporten omfatter både presisering av dagens regelverk og styrket håndheving av brudd. Rapporten foreslår også krav til standardisert prisopplysning i markedsføring, tilgjengelige prislister og justering av prisportalen. Oslo Economics vurderer at tiltakene kan bidra til at strømkunder får bedre informasjon før inngåelse av avtaler og dermed kan velge den avtalen som passer deres forbruk best.

RME og Forbrukertilsynet vil jobbe videre for et bedre sluttbrukermarked.

Reguleringsmyndigheten for energi og Forbrukertilsynet vil forsterke samarbeidet om tiltak for å bidra til å løse utfordringer strømkundene opplever og gjøre det enklere å forstå strømavtalen sin. Vi vil involvere bransjen og andre interessenter i arbeidet.

Rapporten fra Oslo Economics vil bli brukt som et underlag i det videre arbeidet for et velfungerende sluttbrukermarked.

Gjennomfakturering

Oslo Economics har også vurdert hvordan dagens ordning med frivillig gjennomfakturering påvirker konkurransen og forbrukernes informasjonsgrunnlag. RME vil ta med vurderingene i det videre i arbeidet med gjennomfaktureringsordningen.

Last ned rapporten her

Kontaktperson

Guro Grøtterud, seksjonssjef
Mobil: 45632677

Nikolai Grønland, Førstekonsulent
Mobil: 47697078