Publisert 15.04.2019 , sist oppdatert 31.10.2019

NVE fatter ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub

Tvangsmulktene varierer fra kr 1 000 til kr 5 000, og vil ilegges for hver dag nettselskapene ikke etterlever krav til daglig rapportering i perioden fra 10. mai 2019 til 31. mai 2019.

Dette kommer i tillegg til de 87 vedtakene som var fattet i begynnelsen av april, ref. NVEs nyhetssak av 1. april 2019. Hittil har i alt 123 nettselskap mottatt vedtak om tvangsmulkt for mangler i daglig rapportering av målerverdier til Elhub.  

Se liste over selskap som har mottatt vedtak om tvangsmulkt under.

Nettselskap
Andøy Energi AS Nett
Borregaard
Clemens Kraft Drift AS, Nett
E-CO Energi AS Nett
Eidefoss AS Nett
Elkem AS Nett
Eramet Norway AS_DSO   
Finnfjord AS Nett
Hallingdal Kraftnett AS
Hammerfest Energi Nett AS
Hemsedal Energi Nett
Høland og Setskog Elverk Nett
Hålogaland Kraft Nett AS
Istad Nett AS
Jæren Everk KF i Hå
Luster Energiverk AS Nett
Mo Industripark A/S  Nett
Nordkraft Nett AS
Nord-Salten Kraft AS
Nordvest Nett AS
Nore Energi AS Nett
Norske Skog Saugbrugs Nett
Otra Kraft DA Nett
Rauland Kraftforsyningslag sa
Rauma Energi AS Nett
Røros E-verk Nett AS
Småkraft AS Nett
Stranda Energi AS Nett
Sykkylven Energi AS
Trøgstad Elverk AS
Uvdal Kraftforsyning - Nett SA
Valdres Energiverk AS Nett
Yara Norge AS, Yara Glomfjord
Ymber AS
Østfold Energi  AS, Nett
Øvre Eiker Nett AS

 

 

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Guro Grøtterud, tlf. 456 32 677

Rådgiver Uy Tran, tlf. 975 25 956