Publisert 07.02.2019 , sist oppdatert 17.09.2020

Nettleien øker fra 2018 til 2019, men økningen avdempes av reduksjon i elavgiften

For en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år, er den gjennomsnittlige nettleien inkludert avgifter 0,99 prosent høyere i januar i år enn på samme tid i 2018.

Tallene vi har hentet inn fra nettselskapene viser at fra 2018 til 2019 har den gjennomsnittlige nettleien økt med 4,05 prosent, fra 29,24 øre/kWh til 30,43 øre/kWh uten skatter og avgifter. I samme periode har endringen i konsumprisindeksen vært 3,5 prosent.

Inkludert skatter og avgifter har nettleien økt med 0,99 prosent, fra 55,34 øre/kWh til 55,89 øre/kWh. For en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh tilsvarer dette en økning på 109,56 kr per år sammenlignet med året før.

Målt i reelle verdier reduseres nettleien for en husholdning med 2,41 prosent. Bakgrunnen for dette er reduksjonen i elavgiften fra 16,58 til 15,83 øre/kWh. I reelle verdier økte nettleien uten avgifter med 0,54 prosent i samme periode.

- Nettleien har økt jevnt siden 2016. Den øker også fra 2018 til 2019, men økningen flater litt ut sammenlignet med de tre foregående årene. Fra i fjor til i år er det hovedsakelig reduksjonen i forbruksavgiften som påvirker nettleien mest, og som gjør at nettleien inkludert skatter og avgifter faktisk er lavere i reelle verdier fra et år til det neste for første gang siden 2012, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i NVE.

 

2018
(øre/kWh)

2019    (øre/kWh)

Endring
(%)

 

Nominell

Reell*

 

Nominell

Reell*

Nettleie ekskl. skatt og avgift

29,24

30,36

30,43

  4,05

  0,54

Nettleie inkl. skatt og avgift

55,34

57,27

55,89

  0,99

- 2,41

Elavgiften

16,58

17,16

15,83

- 4,52

- 8,29

*Tolvmånedersendring KPI desember 2018 er 3,5% (SSB)

 

Kontaktpersoner:

Rådgiver Kjell Rune Verlo, tlf: 22 95 93 65
Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tlf: 22 95 91 03

Nettleiestatistikk

Lese mer om nettleiestatistikk for husholdninger, hytter & fritidsboliger og næringskunder her.