Publisert 09.06.2016 , sist oppdatert 31.10.2019

NBS og Elhub forsinket

Forskriftsendringene som NVE har vedtatt for innføringen av NBS og Elhub vil måtte få ny dato for ikrafttredelsen, fordi innføringen av nordisk balanseavregning (NBS) og Elhub blir forsinket.

Statnett SF og Elhub AS har varslet at nordisk balanseavregning (NBS) og Elhub vil bli forsinket. NBS anslås nå å kunne være på plass i løpet av 1. kvartal i 2017, mens Elhub må antas å få utsatt oppstarts til senere i 2017. Opprinnelig plan var henholdsvis 3. oktober 2016 og 20. februar 2017. Oppdaterte planer for innføring NBS og Elhub skal tilgjengeliggjøres i løpet av august 2016.
 
-          Statnett må nå utarbeide gode og realistiske planer for NBS og Elhub, slik at vi unngår ytterligere forsinkelser, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.
 
På grunn av forsinkelsene, blir det nødvendig å endre tidspunkt for ikrafttredelsen til forskriftsendringene som NVE har vedtatt for innføringen av NBS og Elhub. NVE vil avvente endring av ikrafttredelse til det foreligger oppdaterte og kvalitetssikrede tidsplaner for innføring av NBS og Elhub. Dersom milepælsplanen for overføring av data (migrering) til Elhub endres, vil det også være nødvendig at NVE fatter nytt vedtak om kvalitetssikring og overføring av data til avregningsansvarlig.
 
-          Fremdriften i prosjektene avhenger også av at nettselskap, kraftleverandører og balanseansvarlige fortsetter arbeidet med å tilpasse sine rutiner og systemer for integrasjon med NBS og Elhub. Dette er omfattende oppgaver og det er viktig å opprettholde trykket i dette arbeidet, understreker Flataker.

Eksterne lenker:
 
http://statnett.no/Media/Nyheter/Nyhetsarkiv-2016/Innforingen-av-nordisk-balanseavregning-er-forsinket/
 
http://statnett.no/Media/Nyheter/Nyhetsarkiv-2016/Endret-plan-for-innforing-av-Elhub/

Kontaktpersoner:

Ove Flataker, avdelingsdirektør tlf: 95 20 26 20

Guro Grøtterud, seksjonsleder Tlf: 45 63 26 77

Kalle Ellinggard, seniorrådgiver Tlf:22 95 93 26

Uy Tran, førstekonsulent Tlf: 97 52 59 56

Statnett må nå utarbeide gode og realistiske planer for NBS og Elhub, slik at vi unngår ytterligere forsinkelser.
Ove Flataker
Avdelingsdirektør Ove Flataker, NVE