Publisert 24.06.2022

Frist for nettselskapene å rapportere AMS-status er 15. september

Alle nettselskapene skal innen 15. september 2022 opplyse om status for installasjon av automatiske strømmålere (AMS). Informasjonen skal som tidligere sendes inn ved bruk av skjema tilgjengelig via Altinn.

iStock

Det har gått omtrent tre og et halvt år siden fristen for installasjon av AMS gikk ut den 1. januar 2019.  Det er forskriftsbestemt at nettselskapene skal rapportere periodisk til RME, frem til 2023, om fremdriften i AMS-installasjoner. Rapporteringen skal blant annet synliggjøre status og gi RME et bedre grunnlag for å ta stilling til eventuelle tiltak for å øke fremdriften.

I tillegg til at årets rapportering skal synliggjøre fremdriften, skal rapporteringen også gi RME økt oversikt over problemstillinger relatert til AMS.

Rapporteringsskjemaet er allerede gjort tilgjengelig i Altinn. Alle nettselskapene har mottatt et brev (pdf) fra RME med nødvendige instrukser.

Frist for rapporteringen er 15. september 2022.

 

 

 

Kontakt

Fahad Jamil, overingeniør
Tlf. 472 40 438

Nikolai Aleksander Grønland, førstekonsulent
Tlf. 476 97 078