Publisert 01.02.2016 , sist oppdatert 31.10.2019

Forbrukstilpasninger hos store kunder med timesmåling

Nettselskapene mener at timesmåling og effekttariffer har hatt en viss betydning for å begrense veksten i effektuttaket i deres nettområde, men at det er usikkert hvorvidt eventuelle forbrukstilpasninger har påvirket nettinvesteringene.

Dette er blant resultatene i rapporten «Forbrukstilpasninger hos store kunder med timesmåling» THEMA Consulting Group har utarbeidet for NVE om betydningen av timesmåling for forbruksutviklingen hos store sluttbrukere. Gjøres det tilpasninger som en respons på prissignaler og påvirker tilpasningene nettselskapenes investeringer?

Formålet med rapporten er å øke forståelsen for hva man kan forvente når også små forbrukere får timesmålere innen 1. januar 2019.

THEMA har analysert timesdata fra til sammen 340 store bygg i fire nettselskaper, og finner at både effektuttaket og energiforbruket har gått ned fra 2004 til 2014. Forbruksprofilen over året har ikke endret seg over perioden for noen av selskapene.

Sammenhengen mellom energiforbruk og effektuttak trenger ikke være like sterk for små forbrukere, og THEMA mener man bør ha nøkterne forventninger til forbrukstilpasninger som følge av tilgang på timesdata i seg selv. Timesmåling gir derimot mulighet for å innføre effekttariffer, og konsulentselskapet påpeker at konsekvensen av det for forbrukstilpasninger og nettinvesteringer på kort og lang sikt, er uviss.

THEMA mener innføring av timesmåling hos små forbrukere uansett vil ha stor verdi, i form av reduserte kostnader for nettselskapene og økt bevissthet omkring eget strømforbruk hos forbrukere.

THEMA påpeker også at dersom forbrukstilpasninger får en betydelig høyere verdi enn i dag, og dette reflekteres i strømprisen, tariffen eller i egne fleksibilitetsmarkeder, er det likevel mulig at man vil observere økt forbrukerfleksibilitet fra både små og store forbrukere.

Last ned NVE-rapport 2016-3 Forbrukstilpasninger hos store kunder med timesmåling

 

 

Kontaktperson:

Førstekonsulent Cathrine Åsegg Hagen, tlf 22 95 93 03