Publisert 25.05.2016 , sist oppdatert 31.10.2019

Færre strømbrudd

I snitt opplevde hver strømkunde 2,1 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 2,9 timer.

Nøkkeltall fra NVEs avbruddsstatistikk, som blir publisert senere i år, ble i dag presentert på NVEs beredskapskonferanse for energiforsyningen på Sola utenfor Stavanger.

- Tallene viser at det var færre strømbrudd i 2015, enn i 2014. Til gjengjeld var avbruddene noe lengre. Vi ser nok en gang av strømnettet er sårbart for vær og vind, og at god beredskap er viktig for å unngå at folk er uten strøm lenger enn nødvendig, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

2015 var preget av mye vind som førte til strømbrudd flere steder i landet. Stormene Nina og Ole traff kysten av Norge i henholdsvis januar og februar, og ga en tøff start på året. Sammen med utfall av en linje mellom Kvandal og Kvitnes i Nordland, som la mesteparten av Nord-Norge mørkt i samme periode, førte dette til at mer enn halvparten av ikke levert energi i 2015 kan spores tilbake til årets to første måneder.

Nedgangen i antallet avbrudd fra 2014 til 2015, skyldes for en stor del at 2014 var preget av stor lynaktivitet som førte til mange strømbrudd. Avbruddene i 2015 var generelt lengre enn avbruddene som skyldtes lyn, og totalt medførte dette mer ikke levert energi i 2015. Leveringspåliteligheten i 2015 var på 99,982 prosent, ned fra 99,985 prosent i 2014.

Nordland fylke, hvor hver kunde opplevde 5,3 avbrudd over tre minutter og var uten strøm i til sammen 9,1 time, kom dårligst ut i 2015. Hardt rammet var også Troms, Finnmark, Hordaland og Sogn og Fjordane. Oslo kom best ut med 0,5 avbrudd over tre minutter og 28 minutter strømløst per kunde.

Flere nøkkeltall fra avbruddstatistikken er publisert på NVEs nettsider (se tabeller i Excel i boksen til høyre nederst på siden) . Flere tall og utdypende informasjon kommer i rapporten «Driften av kraftsystemet, som publiseres i juni. NVEs samlede avbruddsstatistikk publiseres til høsten.

Kontaktpersoner:

Senioringeniør Hege Sveaas Fadum, tlf 22959843

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tlf 95224548

Per Sanderud
Vassdrags- og energidirekør Per Sanderud
Tallene viser at det var færre strømbrudd i 2015, enn i 2014.