Publisert 03.06.2022

ACER og CEER har lansert en offentlig høring om sitt policynotat om det europeiske langsiktige kraftmarkedet

ACER og CEER har utarbeidet et utkast til policynotat om utfordringer og forslag til mulige tiltak i det europeiske langsiktige kraftmarkedet. Markedsaktørene har nå mulighet til å gi sine innspill.

Stig Storheil/NVE

EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) og Council of European Energy Regulators (CEER) har utarbeidet et utkast til policynotat om det langsiktige kraftmarkedet. I notatet er det identifisert utfordringer markedet møter i dag og forslag til mulige tiltak som kan bedre markedsforholdene. Notatet inneholder en kvalitativ analyse av de foreslåtte tiltakene og foreløpige konklusjoner på disse.

Blant annet er det ønskelig med innspill på

  • De identifiserte utfordringene 
  • De foreslåtte tiltakene
  • Analysen og de foreløpige konklusjonene

Høringen er åpen frem til fredag 29. juli. ACER og CEER vil arrangere en offentlig workshop onsdag 6. juli hvor notatet vil bli presentert.

Les mer om workshopen på ACER sine hjemmesider

Les mer om høringen, finn policynotatet og gi dine innspill på ACER sine hjemmesider