Publisert 09.11.2016 , sist oppdatert 31.10.2019

ACER-CEER rapport om energimarkedene i Europa lansert i dag

I dag ble resultatene fra den årlige ACER-CEER monitoreringsrapporten av energimarkedene i Europa lansert av EU Agency for the Cooperation og Energy Regulators (ACER) og Council of European Energy Regulators (CEER). Rapporten består av fire deler som er delt inn i sluttbrukermarkedet, styrking av forbrukernes rettigheter og beskyttelse, engrosmarkedet for gass og engrosmarkedet for elektrisitet.

Rapporten viser at det har vært en nedadgående trend i engrosprisene i Europa for både gass og elektrisitet som til dels skyldes en økning i fornybare energikilder og overkapasitet. I tillegg har nettet blitt bedre utnyttet.

I delrapporten om sluttbrukermarkedet er det blant annet et case studie om den norske strømprisportalen som gjør det enklere for forbrukere å få oversikt over strømpriser og å bytte strømleverandør. NVE har, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet, utarbeidet de nye forskriftendringene om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler som sikrer at alle kraftleveringsavtaler rapporteres.

Mer informasjon om rapporten finner du her.