Publisert 01.02.2024 , sist oppdatert 21.02.2024

Strømstøtte for husholdninger

Alle husholdninger som har egen strømmåler og er rettmessig registrert som husholdningskunde hos et nettselskap, har rett til strømstøtte. 

Husholdninger har rett til strømstøtte når strømprisene er høyere enn 73 øre/kWh. Du trenger ikke å søke om strømstøtte; nettselskapet betaler ut støtten automatisk. Du må ha egen strømmåler, og du må være rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet. Er du usikker på hva du er registrert som, kan du kontakte nettselskapet ditt.   

Lurer du på hvordan strømstøtten beregnes og utbetales? Les mer her.  

Strømstøtten gjelder ikke på hytta 

Ordningen gjelder ikke for fritidsboliger eller næring. Hvis det er tvil om hva en eiendom brukes som, er det informasjonen i det offisielle eiendomsregisteret (matrikkelen) hos Statens kartverk som gjelder. 

Hvis du bor fast i en fritidsbolig, kan du ha rett på støtte. Da må du kunne dokumentere at du har brukstillatelse for boligformål, eller at du har vært folkeregistrert på adressen senest 18. januar 2023. Du må selv ta kontakt med nettselskapet og legge frem nødvendig dokumentasjon for å få støtte.  

 Du finner reglene for dette i midlertidig forskrift om strømstønad (lovdata.no).  

Spørsmål og svar

Omtrent 7 prosent av husholdningene hadde i desember 2020 et strømforbruk på over 5000 kWh (42000 av 2464000 målepunkter kategorisert som husholdninger). Det viser tall fra Elhub. Det betyr at i desember 2020 ville forbruket til 93 prosent av husholdningene vært innenfor grensen for strømstøtteordningen.  

Hvis mesteparten av forbruket er husholdningsforbruk, skal du være registrert som husholdningskunde. Det betyr at du er omfattet av strømstøtteordningen for husholdninger. Strømstøtten gjelder for forbruk inntil 5 000 kWh per måned.  

 Hvis du mener at du er en husholdningskunde, men ikke har mottatt støtte for inntil 5 000 kWh, må du ta kontakt med nettselskapet ditt. Hvis du og nettselskapet er uenige om du er omfattet av ordningen, kan du klage til Reguleringsmyndigheten for energi (RME). 

Hvis næringsforbruket som kommer i tillegg til husholdningsforbruket ditt, er knyttet til aktiv jordbruks- eller veksthusproduksjon, vil Landbruksdirektoratet utbetale støtte for forbruket over 5 000 kWh per måned. 

 Hvis næringsforbruket som kommer i tillegg til husholdningsforbruket ditt, er knyttet til annen næring enn aktiv jordbruks- eller veksthusproduksjon, er forbruket over 5 000 kWh per måned ikke omfattet av noen støtteordning. Du har da ikke krav på støtte for næringsforbruket. 

Hvis mesteparten av forbruket er næringsforbruk (jordbruks- eller veksthusproduksjon), har du ikke rett på støtte fra nettselskapet. Alt av forbruket ditt er i stedet omfattet av støtteordningen for jordbruks- eller veksthusproduksjon. Det er Landbruksdirektoratet som betaler ut denne stønaden. Spørsmål om ordningen må du rette til Landbruksdirektoratet.