Publisert 05.02.2024 , sist oppdatert 21.02.2024

Strømstøtte for gårds- og grendeverk

Husholdninger som er tilknyttet gårds- og grendeverk, har rett til strømstøtte hvis de ikke får husholdningsforbruket sitt dekket gjennom andre strømstøtteordninger. 

Et gårds- og grendeverk er et nettanlegg som leverer strøm fra lokal produksjon til uttakskunder (alle som henter strøm fra nettanlegget), og som har en samlet hovedsikringskapasitet på maksimalt 200 A ved tre faser og 230 V. 

Lurer dere på hvordan strømstøtten beregnes og utbetales? Les mer her.  

Gårds- og grendeverket får støtten og fordeler den videre til husholdningene  

Nettselskapet utbetaler støtte til gårds- og grendeverket basert på det samlede forbruket til husholdningskundene som er tilknyttet gårds- og grendeverket. Gårds- og grendeverket fordeler så støtten videre til husholdningskundene basert på forbruket deres. 

 Hvis gårds- og grendeverket leverer strøm til andre enn husholdningskunder, er det gårds- og grendeverkets ansvar at det ikke blir utbetalt strømstøtte for dette forbruket. 

Gårds- og grendeverket må rapportere til nettselskapet  

Gårds- og grendeverket skal opplyse nettselskapet om 

  • hvor mange støtteberettigede husholdninger som er tilknyttet nettanlegget  
  • hvor mange husholdninger bak målepunktet til gårds- og grendeverket som ikke får strømstøtte for husholdningsforbruk gjennom andre strømstøtteordninger  
  • adressen til hver husholdning  
  • den samlede hovedsikringsstørrelsen i gårds- og grendeverket  

 Hvis det skjer endringer, skal gårds- og grendeverket informere nettselskapet om det så raskt som mulig og uten ugrunnet opphold. 

Større nettanlegg må ha omsetningskonsesjon  

Eiere av nettanlegg som er større enn et gårds- og grendeverk, skal ha omsetningskonsesjon. Med omsetningskonsesjon blir nettanlegget definert som et nettselskap, og nettselskapet har plikt til å utbetale støtte til sine husholdningskunder og sende samlet faktura til Reguleringsmyndigheten for energi (RME).  

Dere kan søke om omsetningskonsesjon gjennom dette søknadsskjemaet i Altinn. Søknaden blir behandlet av RME.  

På våre nettsider finner dere også en veileder til søknad om omsetningskonsesjon