Publisert 10.10.2019 , sist oppdatert 08.04.2024

Vedtak - dispensasjonssøknader

Prosjekt

Søker RME/NVEs vedtak Rapport fra prosjektet
Vassinghaugen borettslag NTE Nett AS Dispensasjon fra plusskundebestemmelsen og kravet om at tariffene skal refereres tilknytningspunktet  
MikroFlex Norgesnett AS Dispensasjon fra plusskundebestemmelsen og kravet om at tariffene skal refereres tilknytningspunktet  
NorFlex Agder Energi Nett AS Dispensasjon fra økonomisk ramme for demo-prosjekt Norflex sluttrapport - Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem
SmartNettleie Glitre Energi Nett Dispensasjon fra krav i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-2  
Topplastprising Ringerikskraft Nett Dispensasjon fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 bokstav c og e  
Aktive hjem Elvia Dispensasjon fra krav i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 og § 14-2 Sluttrapport - Aktive hjem
eFleks Statnett SF

Dispensasjon fra systemansvarsforskriften § 28a for pilot i regulerkraftmarkedet

Distributed balancing of the power grid - Results from the eFleks pilot in the mFRR-market 2019/2020
NorFlex Statnett SF

Dispensasjon fra systemansvarsforskriften § 28a for demonstrasjonsprosjektet NorFlex og testing mot regulerkraftmarkedet

Norflex sluttrapport - Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem
Fast frequency reserves (FFR) Statnett SF Dispensasjon fra systemansvarsforskriften § 28a for demonstrasjonsprosjekt i forbindelse med testing av nytt marked for fast frequency reserves (FFR) Demonstrasjonsprosjekt FFR - Evalueringsrapport 2021
NorFlex Nodes AS

Vedtak om omsetningskonsesjon og dispensasjon fra krav om teknisk og økonomisk rapportering.

Oversendelsesbrev

Omsetningskonsesjon

Norflex sluttrapport - Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem
Fast frequency reserves (FFR) Statnett SF Forlengelse av dispensasjon fra systemansvarsforskriften § 28a for demonstrasjonsprosjekt for Fast Frequency Reserves (FFR) Demonstrasjonsprosjekt FFR - Evalueringsrapport 2021