Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Elsertifikater

Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen, gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Fram til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 26,4 TWh.

Se filmen "Hvorfor elsertifikater?"

Ilustrasjon elsertifikater. Ill: NVE Ilustrasjon elsertifikater. Ill: NVE

Norge ble fra 1. januar 2012 del av et norsk-svensk elsertifikatmarked som skal bidra til økt produksjon av fornybar kraft. Fram til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 26,4 TWh. Det tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger. Samarbeidet vil vare fram til utgangen av år 2035.

Elsertifikater er en støtteordning for fornybar strøm. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen, gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. NVE forvalter elsertifikatordningen i Norge.

Basert på gjennomsnittlige markedspriser for elsertifikater i 2014, kan du forvente at elsertifikatene i 2015 vil utgjøre mellom 1,7-2,1 øre/kWh av strømprisen din (inkl. mva). I tillegg til kostnaden for elsertifikater vil en kraftleverandør ha administrative merkostnader. I Sverige har dette historisk ligget på mellom 5 - 10 prosent av markedsprisen på elsertifikatene.

I vår ”elsertifikatkalkulator” kan du få beregnet et anslag på hva dine elsertifikatkostnader vil være fremover. Har du spørsmål om strømregningen, ta kontakt med din kraftleverandør.

For mer informasjon til deg som er strømkunde, les her.

 

Beregn din elsertifikatkostnad i vår elsertifikatkalkulator!