NVE har siden mars 2019 samarbeidet med bransjen om å utvikle en bransjestandard for kartlegging av skredfare i bratt terreng i Norge. Dette har resultert i en veileder som erstatter veileder Sikkerhet mot skred i bratt terreng - Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak 8/2014.

Veilederen omfatter skredfareutredninger som svarer ut sikkerhetskravene i plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK17), og omfatter utredning av reell skredfare for skredtypene; steinsprang, steinskred, snøskred, jordskred, flomskred og sørpeskred.

Målgruppen for veilederen er både de som skal bestille og utføre slike skredfareutredninger, og veilederen er bygd opp med egen inngang avhengig av hvilken bruker man er.

 

Hovedredaktører for veilederen: Odd Are Jensen, Yngve Midtun, Odd-Arne Mikkelsen, Martine Sagen Slåtten og Jaran Wasrud (NVE).

Arbeidet med veilederen er utført i tett samarbeid med en ekstern arbeidsgruppe med representanter fra fagmiljøet i Asplan Viak, Multiconsult, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), Norges Geotekniske Institutt (NGI), Skred AS og Sweco Norge AS og med ulike fagmiljøer i NVE. 

Underveis i arbeidet har veilederen også vært på en åpen høring i to omganger, og innspill fra disse høringene er bearbeidet og nytt innhold er nå presentert i denne nettbaserte veilederen. 

 

 

Siteringsforslag

NVE. 2020. Veileder for utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng. [versjon]. https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng. Lokalisert på Internett dd.mm.åååå)