Vernegrunnlag: Vassdragets mange elver og vann er sentrale deler av et attraktivt og variert landskap. Elveløpsformer og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Moengfossen ved Osen. (Foto: Jan Habberstad)

Steinselva kommer fra fjellområdet mellom Namdalseid i Nord‑Trøndelag og Osen i Sør‑Trøndelag. Utløpet ligger ved tettstedet Osen.

Steinselva ligger sentralt i et mye benyttet friluftsområde. Riksveien går langs hele hovedvassdraget og gir lett adkomst til fjellet som er mye nyttet av folk fra både Namsos og Steinkjer. Vassdraget er rikt forgreinet og representerer betydelige sportsfiskeinteresser. I nedre deler er det lakse‑ og sjøørretfiske, og det er bygget flere laksetrapper. I øvre deler finnes gode ørretvann.