Vernegrunnlag: Jonsvatnet ligger sentralt i vassdraget og brukes som drikkevannskilde for Trondheim by. Hydrologisk forskningsaktivitet. Viktig for friluftslivet.

Jonsvatnet. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2011)

Vikelva er et lite vassdrag som renner i havet like øst for Trondheim. Jonsvatnet ligger sentralt i vassdraget og nyttes som drikkevannskilde for Trondheim by. Vannet er regulert ca 2 m. En brokete strandlinje deler Jonsvatnet i flere basseng. Fra Litlevatnet renner Vikelva i nordlig retning til utløp ved Ranheim.

En av begrunnelsene for vernet var betydningen av nedbørfeltet som nærfriluftsområde for Trondheim og som et område hvor hydrologisk forskningsaktivitet har vært stor.