042/3 Saltåna - NVE

Vernegrunnlag: Vassdragets beliggenhet i fjellet inngår i et attraktivt landskap. Vernet må sees i sammenheng med Vaulaelva. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område. 

I øvre del grenser vassdraget til Vaulaelva. Området har et attraktivt og fint turterreng.

Vern av Saltåna utvider området i øvre del. Saltåna renner ut i Åkrafjorden ca 1 kilometer øst for Vaulaelva.