012/8 Hornsbekken - NVE

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til Hallingdalselva i Drammensvassdraget, utløp til Hemsila sør for Hemsedal. Nedbørfeltet munner ut i den storslåtte Hydnesfossen, som er et kjent landemerke og en turistattraksjon i Hemsedal. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Fossen er et markert landskapselement, godt synlig blant annet fra hovedveien over Hemsedal. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2010)

Hornsbekken er et lite nedbørfelt og inkluderer den kjente Hydnefossen. Fossen er storslått i flomperioder med et fall på 260 m, lett synlig blant annet fra hovedveien. Den er en turistattraksjon og et kjent landemerke i Hemsedal.

Fotoside:

012-8_Hornsbekken_Hydnesfossen_fotoside.pdf