Dam: Svartediket

Dammen ved Svartediket er en lamelldam i betong anlagt i 1953 av Bergen kommune til vannforsyning i byen. Den ligger i dalen mellom fjellet Ulrikken og Fløyenfjellet. Fra dammens topp har man utsikt over store deler av byen.

Svartediket — Foto: Dag Endre Opedal, NVIM

Dammen er 20 meter høy og 240 meter lang, og er et markant anlegg i bylandskapet. Svartediket vannverk er Norges eldste moderne vannverk, og Bergen bys første og i dag største, åpnet i 1855. Christiania åpnet sitt første vannverk i 1860. I 1825 skal det ha vært 1 880 brønner som forsynte Bergen bys befolkning med vann. Spranget til moderne vannforsyningssystem ble market med en stor folkefest på Torgallmenningen. Fra middelalderen og til langt ut på 1800-tallet lå det her langs Mølledalselven, som rant fra Svartediket ned til Store Lungegårdsvann, flere møller av ulike slag, blant annet en s.k. barkemølle (se 28 Skomakerdiket). I dag er det kun en møllebygning igjen, barkemøllen i Møllendalsbakken, som vitner om denne ekstensive drift langs elvebredden. På stedet der dagens dam ligger har det stått dammer tidligere. Ved nedtapping av magasinet kan tre ulike demninger sees. Den eldste var den som regulerte vann til møllene, og de to var i bruk til vannforsyning. De er alle tre steinmurte dammer.

Svartediket vannverk
Svartediket vannverk Foto: Unn Yilmaz, NVE