Dam: Storamos

Vannet Storamos på Høg-Jæren er hovedkilden til Håelva, som renner gjennom Time og Hå kommuner.

Fotlandsfossen ligger om lag seks kilometer fra Storamos, og er den største fossen på Jæren. Fossen har vært utgangspunkt for kverndrift i flere hundre år, og mølle samt kraftstasjon i nyere tid. Dammen ved Storamos ble anlagt for å magasinere vann til Fotland kraftstasjon, som sto ferdig i 1915. Dammen er murt av store kilte steinblokker og er 140 meter lang. Det var en kommunal utbygging, og stasjonen var i drift til 1972. Den gang så man for seg at elektrisiteten, 500 hestekrefter, skulle forsyne bygda med strøm i ’all overskuelig fremtid’, men den antagelsen viste seg feil etter bare noen år. I 1977 ble kraftverket gjort om til Teknisk museum i Time kommune, og er fra 1991 Vasskraftmuseum for Jæren. Lokale krefter har gjort mye for å ta vare på, og formidle, historie knyttet til aktiviteter langs Håelva.